Projecten

Ons eerste project is het kindertehuisproject in Suriname, namelijk Kindertehuis Mamanteng!

Na lang gewacht te hebben zijn wij heel blij met de vergunning die wij hebben gekregen van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in Suriname om ons kindertehuis officieel van start te laten gaan. Dit is ons eerste project en wij hebben een sterk team gevormd met prachtige moeders voor de kinderen. Wij hebben echter wel donaties nodig om het kindertehuis in stand te houden!

Wij zijn niet van plan om het hierbij te houden, in de toekomst willen wij meerdere wezen en armen op verschillende plekken op de wereld voorzien van hulp met liefde!

Onderzoeken hebben uitgewezen dat kinderen het beste in een gezinssituatie, binnen de eigen gemeenschap kunnen opgroeien. Veel overheden en professionele organisaties nemen dit als uitgangspunt in hun beleid en stimuleren eerst opvang bij familieleden of in pleeggezinnen. Helaas kunnen talloze kinderen wegens omstandigheden niet thuis wonen.

Dit zijn kinderen die mishandeld, verwaarloosd, misbruikt of verlaten zijn of geen ouders meer hebben. Veel van deze kinderen voelen zich al op jonge leeftijd ongewenst, niet geliefd en waardeloos. Een kind is geen onbeschreven blad, maar iemand die ergens vandaan komt en op weg is ergens naartoe. Ieder kind is een mens in ontwikkeling met een eigen geschiedenis en een eigen toekomst. Wat het kind de wereld te bieden heeft en wat het nog wil leren is al in de aanleg aanwezig. Wij proberen met goede begeleiding en veel persoonlijke aandacht dat wat in de aanleg aanwezig is tot bloei te laten komen. In de kindertijd wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkelingsmogelijkheden in het volwassen leven. 

Wij hebben voor steun aan kinderen gekozen, omdat dat hun recht is. Door het maximale aantal kinderen en het minimum aantal verzorgsters per groepje vast te stellen, waarborgt ons kindertehuis een opvang en begeleiding die goed te beheersen is. We zien ons kindertehuis als een kleine gemeenschap en streven naar een warme, familiare sfeer. Wij streven ernaar dat de kinderen bij ons blijven tot aan hun volwassenheid. Dit werkt positief voor de sociale ontwikkeling en de onderlinge band.

Onze doelstelling is het bieden van een thuis waar kinderen zich veilig en geliefd voelen en zich harmonieus en gezond kunnen ontwikkelen tot kinderen die goed in hun vel zitten en kunnen genieten van hun kindertijd. Wij hopen ongeveer 25 a 30 kinderen tot rijk gevormde, krachtige volwassenen te helpen groeien, met veel zelfvertrouwen en het vermogen om later ook weer anderen; minder bedeelden te kunnen helpen. Naast de gangbare school zullen wij in ons kindertehuis huiswerkbegeleiding, taal en godsdienstlessen geven voor kinderen die hierin geïnteresseerd zijn. Het kindertehuis is gebouwd met donatiegeld van moslims uit Nederland. De kinderen krijgen van ons de basis mee qua normen en waarden en een rijke geestelijke voeding. Alle kinderen zijn welkom bij ons kindertehuis, ongeacht achtergrond of religie.