Samenwerkingen

Onze stichting heeft samengewerkt met stichting Halal Voeding en Voedsel (HVV) voor de opstart van het kindertehuisproject in Suriname. Stichting HVV was de financierder geweest voor de opstartfase van het kindertehuisproject.

Stichting IYAABA benaderd het begrip “binding” vanuit een islamitische grondslag, vanuit het midden van een veelbelovende gemeenschap, namelijk de Afrikanen in diaspora. Toen de bestuurders van IYAABA hoorden over het kindertehuisproject in Suriname waren zij erg enthousiast om onze stichting te steunen om gelden op te halen om de operationele kosten te kunnen dekken van het kindertehuis. Zij zullen binnenkort inzamelingsacties houden omwille van de kinderen.